1. Γενικές διατάξεις

1.1. Η πολιτική απορρήτου που παρέχεται εδώ καθορίζει τις κύριες μεθόδους συλλογής, διαχείρισης και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Teddyway».

1.2. Αυτή η πολιτική απορρήτου διέπεται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και από άλλη νομοθεσία που προστατεύει το απόρρητο.

1.3. Υποβάλλοντας τα δεδομένα σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Teddyway», θα συμφωνήσετε με τη χρήση και διαχείριση αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.


2. Αποθήκευση, συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων

2.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα «Teddyway» θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων:

2.2. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται για νόμιμους και επιδιωκόμενους σκοπούς.

2.3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει την περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της ΕΕ που ρυθμίζουν τη νομική προστασία προσωπικών δεδομένων.

2.4. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους που είναι ενήμεροι με τη συμφωνία εμπιστευτικότητας και την έχουν επιβεβαιώσει με την υπογραφή τους.

2.5. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται θα θεωρούνται εμπιστευτικές.


3. Οι εργαζόμενοι του ηλεκτρονικού καταστήματος «Teddyway» θα κατανοήσουν τη σημασία του προσωπικού απορρήτου. Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχονται στη φόρμα εγγραφής αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος) συλλέγονται, διαχειρίζονται και αποθηκεύονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.1. Δημιουργία παραγγελιών πελατών για είδη και υλοποίησή τους.

3.2. Δημιουργία οικονομικών εγγράφων.

3.3. Οργάνωση παράδοσης αντικειμένων.

3.4. Εκπλήρωση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων.


4. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

4.1 Οι εργαζόμενοι του ηλεκτρονικού καταστήματος «Teddyway» θα μπορούν να μεταφέρουν τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.

4.2. Οι προσωπικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε τρίτους αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


5. Μπισκότα

5.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα "Teddyway" χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.2. Ενώ ένας πελάτης χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό κατάστημα "Teddyway", τα cookies θα αποθηκεύονται στον πελάτη, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο, τη συσκευή (πρόγραμμα περιήγησης) του Διαδικτύου.

5.3. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια cookies θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ και για τη δημιουργία διαφόρων στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.4. Ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να διαγράψει μέρος ή το σύνολο των αποθηκευμένων cookies ή να μην δώσει τη συγκατάθεσή του για αποθήκευση cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείται, ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση ορισμένες λειτουργίες που προσφέρει ο ιστότοπος θα καταστούν απρόσιτες.

5.5. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα «Teddyway», ο Πελάτης θα συναινέσει στην εγκατάσταση των cookies στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.

5.6. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει αυτή τη συγκατάθεση τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.


6. Τροποποίηση κανόνων και τελικών διατάξεων

6.1. Το "Teddyway" θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει πλήρως ή εν μέρει αυτούς τους κανόνες της πολιτικής απορρήτου χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα «Teddyway» θα δεσμεύεστε να τηρείτε αυτούς τους κανόνες. Οι διαφορές σχετικά με την πολιτική απορρήτου επιλύονται με διαπραγματεύσεις και σε περίπτωση αποτυχίας διαπραγμάτευσης, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Product added to wishlist